Điều Khoản Sử dụng

Trước khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Timmod.Com, chúng tôi nghĩ rằng bạn nên đọc qua trang Giới thiệu để hiểu rõ được rằng: Chúng tôi là ai? Trang web này lập ra với mục đích gì? Để có được các cách thức liên hệ với chúng tôi, mời các bạn xem qua trang Liên Hệ để có được địa chỉ, email, số điện thoại và Fanpage của chúng tôi.

Còn bây giờ, các bạn hãy đọc qua về điều khoản dịch vụ của Timmod.Com để hiểu được cách thức trang web hoạt động và cách chúng tôi làm việc, cũng như những gì bạn cần phải chấp nhận khi truy cập trang web.

Chấp nhận các Điều khoản Dịch Vụ

Các điều khoản dịch vụ đều nói lên được quyền lợi và giới hạn của bạn khi truy cập trang web cqbn.mobi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ để tránh mất các quyền lợi cũng như tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có.

Quyền Lợi của Người Dùng

Trang web được tạo ra và bạn được truy cập miễn phí. Bạn có rất nhiều quyền lợi khi truy cập trang web của chúng tôi nhưng không có nghĩa là bạn được sao chép, chia sẻ một số nội dung độc quyền của Timmod.Com. Hãy liên hệ nếu bạn có nhu cầu hoặc mong muốn trong việc sử dụng và sao chép các sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Hầu hết nội dung trên Timmod.Com là được chúng tôi tự tạo ra với chất xám. Các sản phẩm nào được chúng tôi tạo ra sẽ đều có thông tin chi tiết, còn các sản phẩm khác có thể từ các nguồn khác nhau trên Internet, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.


Nếu có nhu cầu liên hệ hoặc trao đổi với chúng tôi, hãy truy cập trang Liên Hệ với chúng tôi để biết các thông tin chính xác nhất!