Chiến lược

Vị trí hiện tại của bạn:Trang nhất > Chiến lược

BÍ KÍP NHẬN CÁC LOẠI VẬT LIỆU TRONG CHIẾN QUỐC BÁ NGHIỆP

2017-03-28

   Trong Chiến Quốc Bá Nghiệp, vật liệu cần để tăng cấp cảnh giới, hợp thành trang bị, tôi luyện khảm nạm, bồi dưỡng cánh, tiến bậc thú, tẩy tủy, huyết thống... và còn nhiều nơi khác cũng cần đến vật liệu, cho nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cách để nhận vật liệu nhé!

1. Nhận trang bị

①Khiêu chiến boss: Khiêu chiến boss các nước sẽ rơi ra những trang bị phẩm chất khác nhau, trang bị tốt có nhận được không còn phải xem thực lực và vận may của bạn nữa.

②Thính triều các thám bảo: Qua ải phụ bản sẽ nhận được trang bị phẩm chất cao, lập đội qua ải càng nhanh càng dễ dàng.

③Đạo thánh lệnh bài: Sử dụng Đạo thánh lệnh bài có thể kêu gọi Đại đạo, kích sát có thể rơi trang bị.

④Bang cường đạo: Kích sát cường đạo sẽ có tỉ lệ rơi trang bị nhất định.

⑤Bang bí cảnh: Kích sát quái vật trong Bí cảnh sẽ có tỉ lệ rơi trang bị.

⑥Hợp thành trang bị, 3 món trang bị thấp cấp có thể hợp thành 1 món trang bị cao cấp hơn.

2. Đá tôi luyện

①Mua trong shop, có thể chọn shop Bạc hoặc shop Vàng.

②Tần lăng mật thất, qua ải có thể nhận được.

③Đạo thánh lệnh bài, đánh Đạo thánh lệnh bài cũng có tỉ lệ rơi đá.

3. Vật liệu tiến bậc

①Mua trong shop, cũng giống như đá tôi luyện, khuyên bạn mua trong shop Bạc.

②Nam Hải phỏng tiên, qua ải phụ bản này sẽ nhận được.

③Khiêu chiến boss, boss sẽ rơi ra các loại vật liệu, tỉ lệ rơi cao thấp khác nhau.

④Treo máy địa cung, treo máy đánh quái, ngoài việc nhận đưc exp còn có thể rơi ra vật liệu tiến bậc.

4. Đá khảm

①Có thể mua qua Bảo khố quốc chiến của quốc gia, nhưng những đá này cấp hơi thấp.

②Có thể dùng vàng để mua trong shop, đá càng cao cấp thì càng đắt.

③Shop tùy thân, mua đá ở đây đều phải đợi đến thời gian nhất định thì sẽ làm mới ngẫu nhiên, hoặc có thể dùng Vàng để làm mới, đá đã làm mới cần phải dùng vinh dự để mua.

5. Vật liệu thú

   Những vật liệu cần để tăng cấp thú là Exp đan, vật liệu cần để tiến bậc là Tiến bậc đan, tẩy tủy huyết thống thì cần Huyết đan, Hồn đan, Huyết thống tiến bậc đan, Tẩy tủy đan.

   Những vật liệu này đều có thể mua qua shop hoặc càn quét mã tặc. Những vật liệu này đa số không có trong shop Bạc, chỉ có thể dùng Vàng để mua. Còn càn quét mã tặc có thể căn cứ vào cấp phụ bản khiêu chiến mà nhận được, 1 ngày chỉ được đánh 1 lần, khuyên bạn lập đội để đánh. Đánh phụ bản Nuôi heo cũng có rơi rất nhiều vật liệu thú cưỡi nhé!

6. Vật liệu cánh

   Bồi dưỡng cánh cần vật liệu Thần vũ, bồi dưỡng đến mức cao nhất thì cần tiến bậc mới có thể bồi dưỡng tiếp, tiến bậc cần Linh hồn dực. Những vật liệu như Thần vũ và Linh hồn dực thì phải mua trong shop, không thể nhận từ những nơi khác được.

7. Tu luyện cảnh giới

   Tu luyện cảnh giới cần Mức cảm ngộ, dùng Cảm ngộ đan có thể nhận Mức cảm ngộ, đột phá thì cần Phá cảnh đan, Mức cảm ngộ có thể nhận được thông qua nhiệm vụ Treo thưởng hàng ngày. Nhiệm vụ Treo thưởng khuyên bạn dùng Bạc để hoàn thành nhanh hơn.

   Trong shop cũng có thể mua được Cảm ngộ đan và Phá cảnh đan, sau cùng còn có thể nhận thông qua phụ bản Khúc thủy đàm vương bá, cấp thấp nhất cũng phải đạt đến cấp 40 mới mở, đạt cấp 60, 80, 100 có thể khiêu chiến những cửa ải khó hơn, qua ải phụ bản sẽ nhận được lượng lớn Cảm ngộ đan và Phá cảnh đan.

8. Thẻ bài duyên phận

Giang hồ lịch luyện, ở đây có thể chọn dùng 4500 bạc để rút 5 lần, hoặc dùng 400 vàng để mua 5 lần, nhưng khuyên bạn, mỗi ngày rút 5 lần miễn phí là đủ rồi.

Thí kiếm thiên hạ, mỗi ngày có thể khiêu chiến 3 lần, chiến thắng sẽ nhận được thẻ bài màu tím, , muốn nhận được thẻ bài thích hợp thì cần VIP6 mới làm mới được nhé!

Trong thbài chđen sxut hin các loi thbài có phm cht khác nhau, kcphm cht màu đcao nht, nhưng giá cũng hết sc đt, bn có thchn nhng thbài cn thiết cho mình.


9. Công danh

   Trong công danh có thể nâng cao văn chức mỗi ngày nhận vàng, nâng cao võ chức mỗi ngày nhận bạc, cấp càng cao phần thưởng nhận được càng nhiều.

   Muốn nâng cao văn chức, cần dùng đến danh vọng, danh vọng có thể nhận được qua việc Đáp đề hàng ngày, trong Đáp đề có 8 câu hỏi, có thể dùng bạc để chọn đáp án đúng, chỉ cần đáp đúng thì phần thưởng mới cao, đáp sai thì phần thưởng khá thấp.

   Nâng cao võ chức thì cần công huân, công huân có thể nhận được thông qua quốc chiến kích bại người chơi đế quốc, hoặc mỗi ngày đến giao diện Quốc gia quyên hiến vật phẩm cũng có thể nhận được.

10. Cống hiến bang

   Cống hiến bang có thể mua trong shop bang, cũng có thể dùng để nâng cao kĩ năng Bang của mình. Có 6 cách để nhận:

Cống hiến bang, mỗi ngày cống hiến vật phẩm cho bang sẽ nhận được bang cống.

Chạy vòng bang, có thể dùng bạc để hoàn thành nhanh.

Bang cường đạo, đánh lùi bang cường đạo, bảo vệ gia viên bang sẽ nhận được bang cống.

Bang bí cảnh, tham gia và hoàn thành sẽ nhận được bang cống.

Bang Nuôi heo, bang chủ phải đi lãnh heo con, sau đó đem đi nuôi, làm nhiệm vụ, sẽ nhận được bang cống.

Công thành lược địa, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được bang cống.


-----------

 Fanpage: https://www.facebook.com/thewarringstates/

 Hotline: 0968.338.880
 Zalo chính thức: 0968.33.8880
 Group facebook chính thức: https://goo.gl/o7HWa0
 Chúc các tướng quân có một ngày vui vẻ!