Chiến lược

Vị trí hiện tại của bạn:Trang nhất > Chiến lược

Xuân Thu Truyền Kỳ XUNG KÍCH HOÀNG ĐÌNH

2017-03-18

     Trong Xuân Thu Truyền Kỳ nhân vật đạt cấp 60 sẽ khai mở hệ thống Hoàng Đình, có hệ thống này tương trợ sẽ không lo lực chiến không phi thăng!

     Xung kích hoàng đình, giải mã hệ thống

     Cần tu hoàng đình, giáp tử đắc trường sinh. Trong Chiến Quốc Bá Nghiệp, hệ thống hoàng đình khai mở khi nhân vật đạt cấp 60. Trong hoàng đình lại có 5 kinh mạch là xung mạch, nhâm mạch, đốc mạch, dương mạch, âm mạch. Bạn cần xung kích thành công huyệt vị của mỗi kinh mạch, sau khi đã xung kích tất cả huyệt vị có thể tiến hành đột phá kinh mạch, từ đó nhận được thuộc tính cao cấp. Sau khi đột phá toàn bộ 5 kinh mạch, hoàng đình sẽ tăng lên.

     Thu thập chân nguyên, tiến vào phụ bản

     Khi xung kích hoàng đình cần lượng lớn chân nguyên, chân nguyên không đủ thì Hoàng đình khó qua. Muốn nhận chân nguyên bạn cần độc sơn Võ Đang, kẻ chiến cường, từ đó nhận càng nhiều chân nguyên. Trong giao diện hoạt động chọn đạo cụ xong sẽ thấy phụ bản Võ Đang tu luyện, vào phụ bản bắt đầu sự tu luyện của bạn nào! Phụ bản phân chia theo cấp độ, có 3 phụ bản là 60, 80, 100. Mỗi ngày chỉ được vào 1 lần, khiêu chiến tâm ma đột phá hoàng đình nào!


     Đột phá tâm chướng, lực chiến cuồng phiêu
    Trong Chiến Quốc Bá Nghiệp, tham gia hoạt động tu luyện Võ Đang ngoài nhận chân nguyên còn căn cứ vào cấp phụ bản khác nhau mà nhận số phá chướng đan khác nhau. Phá chướng đan trong huyệt vị khi đạt nút thắt sẽ đột phá đến giai đoạn sau mới sử dụng, nếu bạn muốn cảnh giới hoàng đình càng cao, chân nguyên và phá chướng đan là vật phẩm không thể thiếu. Mỗi ngày tham gia hoạt động tu luyện Võ Đang để dành khi cần nhé!

     Tăng lực chiến thời kì sau, hệ thống chân nguyên không thể thiếu. 4 nghề trong Chiến Quốc Bá Nghiệp, mỗi tối lục đại quốc gia đều có quốc chiến, mỗi ngày đều có thể kịch liệt PK, bây giờ đợi bạn đến!-----------

 Fanpage: https://www.facebook.com/thewarringstates/

 Hotline: 0968.338.880
 Zalo chính thức: 0968.33.8880
 Group facebook chính thức: https://goo.gl/o7HWa0
 Chúc các tướng quân có một ngày vui vẻ!