Chiến lược

Vị trí hiện tại của bạn:Trang nhất > Chiến lược

BÍ KÍP DƯỠNG THÀNH THÚ CƯỠI CHIẾN QUỐC BÁ NGHIỆP

2017-03-17

   Chiến Quốc Bá Nghiệp là phiên bản game MMORPG đề tài quốc chiến, thú cưỡi là bạn tốt mà người chơi không thể bỏ qua, 1 thú cưỡi tốt có thể giúp bạn ngày đi ngàn dặm, như cá gặp nước. Chinh chiến giang sơn, xưng bá hoàng thành, sao có thể thiếu 1 con thú cưỡi ngự dụng thần dũng uy vũ được!

   Vậy làm sao có được thú cưỡi? Tác dụng thú cưỡi là gì?

   Người chơi đạt cp 20 đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính Tửu nhục cuồng nô sẽ nhận được thú cưỡi.

   Thú cưỡi không chỉ cung cấp tạo hình cho chủ nhân, tốc độ di chuyển càng cao, mà còn có thể thông qua tỉ lệ chuyển hóa theo % tăng thêm thuộc tính cho người chơi.

   Làm sao tăng bồi dưỡng thú cưỡi?

   Như hình trên, trước mắt thú cưỡi tạm thời mở 5 chức năng là cấp độ, tăng giới, tẩy tủy, huyết thống, kĩ năng.

1. Cấp đ: Exp nhận được của chiến mã là nhận được cùng exp đánh quái của nhân vật, cũng có thể thông qua phụ bản thú cưỡi và shop để nhận thú exp đan tiến hành tăng cấp, mỗi lần tăng cấp đều dựa theo sự trưởng thành để tăng thuộc tính căn bản của thú.

2. Tiến bậc: Tỉ lệ chuyển hóa ban đầu của chiến mã chỉ có 10%, ngoại hình khá kém so với yêu cầu uy vũ thần dũng của chúng ta, lúc này cần tiến bậc để tăng thuộc tính chiến mã, trưởng thành và tỉ lệ chuyển hóa cao nhất. Giới 1 tiến lên bậc 2 cần chiến mã đạt cấp 10 mới có thể bắt đầu bồi dưỡng, về sau chiến mã mỗi tăng 5 cấp sẽ có thể tiến bậc 1 lần, chiến mã mỗi lần bồi dưỡng đều tiêu hao số lượng thú cưỡi tiến bậc đan và xu nhất định, thành công sẽ được tiến bậc, thất bại sẽ nhận được mức chúc phúc, sau khi đầy mức chúc phúc, lần sau nhất định sẽ thành công! (Ps: Thú cưỡi tiến bậc đan có thể nhận được thông qua phụ bản thú cưỡi hàng ngày, cũng có thể mua trong shop

3. Tẩy tủy: Tăng cấp tăng giới cho chiến mã để nâng cao thuộc tính căn bản của chiến mã, tẩy tủy sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính căn bản của nhân vật, lúc đầu chiến mã chỉ có tỉ lệ chuyển hóa 10%, tẩy tủy có thể nâng cao tỉ lệ chuyển hóa chiến mã, mỗi lần tẩy tủy đều tiêu hao 1 tẩy tủy đan.

     Khi bạn tẩy ra thuộc tính mình muốn có thể nhấn vào lưu giữ kết quả, nếu tẩy ra thuộc tính không mong muốn có thể nhấn hủy. Khi chiến mã của người chơi có tỉ lệ chuyển hóa thuộc tính mục nào đó đạt đến đỉnh cao có thể thông qua khóa phía trên để khóa tỉ lệ chuyển hóa của bạn, như vậy khi bạn tẩy tủy tiếp thì thuộc tính này sẽ không bị biến động. (Ps: Tẩy tủy đan cũng có thể nhận được thông qua shop hoặc phụ bản thú cưỡi hàng ngày)

4. Huyết thống: Chiến mã tổng cộng có 5 loại huyết thống khác nhau, gồm hệ bảo mã hãn huyết tự có ban đầu và những loại có thể chuyển hóa về sau như ô nhã, bạch long, tuyệt ảnh, đích lô. (Ps: Huyết thống không phải càng về dưới càng tốt, mà phải coi nhu cầu của mình mà chọn)

     Dưới đây mình dùng 1 tiểu mã sơ cấp nhất chưa từng tăng bất kì thuộc tính nào để lấy ví dụ về sự trưởng thành do các loại huyết thống đem lại cho người chơi tham khảo.

     Hãn huyết: Mỗi cấp sinh mạng trưởng thành 38.7 vật công 5.1 pháp công 5.1 vật thủ 0.9 pháp thủ 0.9

     Ô nhã: Mỗi cấp sinh mạng trưởng thành 32.2 vật công 5.1 pháp công 6.2 vật thủ 0.9 pháp thủ 0.9

     Bạch long: Mỗi cấp sinh mạng trưởng thành 32.2 vật công 5.1 pháp công 6.2 vật thủ 0.9 pháp thủ 0.9

     Tuyệt ảnh: Mỗi cấp sinh mạng trưởng thành 32.2 vật công 5.1 pháp công 5.1 vật thủ 1.1 pháp thủ 0.9

     Đích lô: Mỗi cấp sinh mạng trưởng thành 32.2 vật công 5.1 pháp công 5.1 vật thủ 0.9 pháp thủ 1.1

     Có thể thấy hệ hãn huyết tự có gia tăng hết sức trung dung, 4 loại phía sau đều có sự trưởng thành mang tính nhắm đích, tới lúc đó người chơi có thể căn cứ vào nghề của mình mà tự chọn. Về đẳng cấp huyết thống chiến mã có thể thông qua phụ bản thú cưỡi sản sinh ra huyết đan thường mà tiến hành tăng cấp.

5. Kĩ năng: Kĩ năng thú chia làm 2 loại lớn, 1 loại là kĩ năng tăng thuộc tính trực tiếp cho người chơi.

     Có thể thông qua phụ bản Võ đế thành đăng lâu và shop để nhận sách kĩ năng.


-----------

 Fanpage: https://www.facebook.com/thewarringstates/

 Hotline: 0968.338.880
 Zalo chính thức: 0968.33.8880
 Group facebook chính thức: https://goo.gl/o7HWa0
 Chúc các tướng quân có một ngày vui vẻ!