Chiến lược

Vị trí hiện tại của bạn:Trang nhất > Chiến lược

BÍ KÍP ĐÁNH THẮNG QUỐC CHIẾN

2017-03-15

       Muốn đánh thắng quốc chiến rất đơn giản, chỉ cần làm theo mấy điểm sau: 

1. Quốc chiến 20:00 bắt đầu, phe tiến công 19:55 tập hợp aanh em bổn quốc và liên minh tại NPC đại tướng Kiếm Môn Quan nước địch. Đến 20:00, đồng loạt nhấn Di chuyển, sau đó đồng loạt tấn công đại tướng Kiếm Môn Quan. Chỉ đánh NPC đại tướng Kiếm Môn Quan, đừng giết người.

2. Khi điểm sinh mạng của đại tướng Kiếm Môn Quan khá thấp, cần 1 quan viên có thể dùng Hổ phù chạy đến chỗ Thành Tây đại tướng. Khi đại tướng Kiếm Môn Quan chết, lập tức dùng Hổ phù triệu tập đại quân đến đây. Vẫn chỉ đánh NPC Thành Tây đại tướng, đừng giết người.

3. Khi Thành Tây đại tướng chết, đồng loạt chạy về Tây Môn thủ tướng. Chỉ đánh Tây Môn thủ tướng, đừng giết người.

4. Khi điểm sinh mạng của Tây Môn thủ tướng khá thấp, cần 1 quan viên có thể dùng Hổ phù chạy đến NPC Tướng quân đài. Tây Môn thủ tướng chết, lập tức dùng Hổ phù triệu tập đại quân đến Tướng quân đài. Chỉ đánh Tướng quân đài, đừng giết người.

5. Khi điểm sinh mạng của Tướng quân đài khá thấp, cần 1 quan viên có thể dùng Hổ phù chạy đến NPC Đại tướng quân vương. Khi Tướng quân đài chết, lập tức dùng Hổ phù triệu tập đại quân đến chỗ Đại tướng quân vương. Chỉ đánh Đại tướng quân vương, đừng giết người.

6. Khi nước ta tiến công Đại tướng quân vương nước địch, cần chú ý điểm sinh mệnh của NPC Tướng quân đài. Nếu Tướng quân đài bị nước địch đánh trở lại, Đại tướng quân vương sẽ thành vô địch. Nên nước ta cần tiếp tục tấn công Tướng quân đài.

Tuyến đường tiến công quốc chiến:

1. Kiếm Môn Quan đại tướng→Thành Tây đại tướng→Tây Môn thủ tướng→Tướng quân đài→Đại tướng quân vương

2. Kiếm Môn Quan đại tướng→Thành Đông đại tướng→Đông Môn thủ tướng→Quân cơ các→Đại tướng quân vương

Chú ý: Những quan viên có thể dùng Hổ phù gồm Quốc vương, Vương hậu, Đế sư, Đại trụ quốc. Phe tiến công trong quốc chiến đừng đi giết người, chỉ đánh NPC.-----------

 Fanpage: https://www.facebook.com/thewarringstates/

 Hotline: 0968.338.880
 Zalo chính thức: 0968.33.8880
 Group facebook chính thức: https://goo.gl/o7HWa0
 Chúc các tướng quân có một ngày vui vẻ!