Chiến lược

Vị trí hiện tại của bạn:Trang nhất > Chiến lược

HỆ THỐNG ĐỔI NƯỚC Xuân Thu Truyền Kỳ

2017-03-13

       Xuân Thu Truyền Kỳ do 6 đại quốc gia Triệu, Ngụy, Tần, Yên, Tề, Sở hợp thành. Khi người chơi mới vào game sẽ phải chọn 1 quốc gia, đa số người chơi mới đầu chọn quốc gia đều là ngẫu nhiên, cho nên về sau sẽ có nhu cầu đổi nước. Dưới đây chúng ta xem đổi nước như thế nào?

       1. Đổi nước trước tiên cần đến đại tướng quân vương ở vương thành bổn quốc tìm quan di dân của bổn quốc, vị trí ở bên cạnh đại tướng quân vương bổn quốc, click vào quan di dân di chuyển đến bên cạnh ông ấy.


       2. Click vào quan di dân chọn Tôi muốn di dân, sẽ xuất hiện 5 nước, căn cứ vào nước mạnh nước yếu mỗi ngày có hạn chế số người đổi nước và chi phí đổi nước cụ thể, nước mạnh có thể là mấy vạn bạc, nước yếu chỉ cần mấy ngàn bạc sẽ đổi được. Để quân bình thực lực các nước, không thể đổi đến đế quốc nhé!


       3. Điều kiện đổi nước: Mở Server 3 ngày đầu không cho phép di dân, di dân trước tiên phải rời khỏi bang phái đã gia nhập ở bổn quốc, tgian quốc chiến và bang chiến 19:00-21:00 mỗi ngày không thể di dân, di dân cần hoàn thành nhiệm vụ khí vận, thích thám, vận tiêu của mình trước, sau khi di dân sẽ xóa phần thưởng quốc chiến ở bổn quốc, sau khi đổi nước sẽ gửi qua thư, xin để ý nhận, nếu ở bổn quốc có đảm nhiệm quan chức cũng sẽ bị xóa chức quan, điểm cống hiến quốc gia sẽ phản hồi sau khi đổi nước thành công, chú ý mỗi lần đổi nước cần 3 ngày sau mới tiếp tục di dân.


-----------

 Fanpage: https://www.facebook.com/thewarringstates/

 Hotline: 0968.338.880
 Zalo chính thức: 0968.33.8880
 Group facebook chính thức: https://goo.gl/o7HWa0
 Chúc các tướng quân có một ngày vui vẻ!