Chiến lược

Vị trí hiện tại của bạn:Trang nhất > Chiến lược

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG BANG TRONG CHIẾN QUỐC BÁ NGHIỆP

2017-03-07

    Có rượu có thịt có huynh đệ, có bạn có ta hãn đao hành. Con đường cùng đi qua luôn có tiêng cười nói vui vẻ, cùng gánh vác giang sơn ắt phải xả thân thủ hộ.

1. Đoạt vương thành: Do bang chủ đi cạnh tranh tuyên chiến với bang khác, tuyên chiến thành công sẽ tranh đoạt quyền sở hữu vương thành vào 19:15-19:45 ngày hôm sau, bang chiến thắng lợi sẽ trở thành bang quốc vương, nhận được quyền chấp chính bổn quốc, bang chủ tự động trở thành quốc vương.

2. Nhiệm vụ bang: Mỗi ngày có 10 vòng nhiệm vụ bang, sau khi làm xong nhận lượng lớn exp và bang cống. Kiến nghị người chơi có thể thông qua 1 ít bạc nhấn 1 phím trực tiếp hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ, cũng có thể từng vòng từng vòng tự tay hoàn thành đánh quái.

3. Bí cảnh bang: Do bang chủ hoặc phó bang chủ mỗi ngày khai mở bí cảnh, sau khi tiến vào bí cảnh cùng huynh đệ trong bang quét sạch tiểu quái bí cảnh, sau cùng hợp tác cùng giết bí tịch boss thì hoạt động kết thúc. Sau cấp 40 có thể cùng anh em hoàn thành bí cảnh bang nhận trang bị, bang cống, nhớ tìm bang chủ vào thời gian bí cảnh mỗi ngày nhé!

4. Cường đạo bang: 16:30-17:00 mỗi ngày cùng anh em kích sát cường đạo lẻn vào gia viên bang, ở map bang nhìn thấy điểm đỏ có thể nhìn thấy vị trí của cường đạo, chiến thắng chúng sẽ nhận được lượng lớn bang cống, cống hiến cho bang.

5. Bang nuôi heo: Mỗi ngày thừ 12:00-22:00 do bang chủ hoặc phó bang chủ nhận heo con của bang thả ở biên cảnh bổn quốc hoặc kiếm môn quan, nhất định phải tìm 1 nơi thả kín đáo, nếu không heo còn chưa lớn đã bị giết mất mà không nhận được phần thưởng, cùng anh em nuôi heo con, tắm cho chúng, giúp chúng đánh mã tặc, ra sức bảo vệ chúng, đợi chúng dần dần lớn lên, mỗi một giai đoạn trưởng thành đều có thể nhận phần thưởng exp và bạc, lớn thành heo siêu cấp có thể khai mở phụ bản nuôi heo, tiến vào phụ bản sẽ nhận được lượng lớn vật liệu thú.

6. Đống lửa bang: Mỗi ngày từ 18:30-21:30 cùng anh em trong bang tổ đội cùng uống rượu ở chỗ đống lửa trong bang, cùng nấy rượu luận anh hùng, lại có thể thêm exp, lại có thể tăng thêm tình cảm huynh đệ trong bang, vui thay, vui thay!-----------

 Fanpage: https://www.facebook.com/thewarringstates/

 Hotline: 0968.338.880
 Zalo chính thức: 0968.33.8880
 Group facebook chính thức: https://goo.gl/o7HWa0
 Chúc các tướng quân có một ngày vui vẻ!