Thông tin báo chí

 • Tổng hợp
 • Tin tức
 • Chiến lược
 • Công cáo
 • Hoạt động
Hơn>>

Đặc sắc trong game

Võ tướng giới thiệu

 • 

  Bá Thương

  Thương (Lao) là vua trong các binh khí, là vũ khí thường thấy nhất trên chiến trường. Thương thuật lạnh lùng sát phạt, ra trận xông pha nhất mực tiên phong, thích hợp với định vị nghề Bá Thương này trong game Xuân Thu Truyền Kỳ.

 • 

  Xuyên Vân

  Một cung tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã cùng giáp mặt. Cung tên luôn là binh chốt quý báu nhất trong quân đoàn, nghề Xuyên Vân trong Xuân Thu Truyền Kỳ lấy chính nó để tạo hình, họ thiện xảo trong việc dùng cung tên và bố trí hầm bẫy, là nhân vật thần xạ thủ và mưu thủ điển hình trong quân đoàn.

 • 

  Nho Sĩ

  Bày mưu tính kế khí thế hạo nhiên, tề gia trị quốc bình thiên hạ! Nho Sĩ dùng quạt làm vũ khí, bôn ba giữa miếu đường và giang hồ, 1 đời họ nguyện “vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình!”.

 • 

  Thần Kiếm

  Người khoác áo lông dê, vạt áo như kiếm. “Mây chín tầng trút xuống, nước bốn bể dội lên”, phong thái kiếm thần đĩnh đạc ngời ngời. Nghề Thần Kiếm trong Xuân Thu Truyền Kỳ là sự khôi phục cao độ đối với hình tượng kiếm khách anh hùng!

Hình ảnh

Các nhóm tiếp theo

1/